Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Средиземноморски Ресторант Frenzis
собст. Maria Teichner
Franz-Lenze-Platz 9
47178 Duisburg

USt-ID-Nr.: DE 299 063 429
St.-Nr.: 107/5151/3136

Телефон: 0203 477 982
Имейл: frenzis.mediterran@gmail.com

Защита на лични данни

Използването на нашата страница става без необходимост от въвеждане на лични данни от страна на потребителя. Ако все пак въведете някъде лични данни (като Име, Адрес или Имейл адрес), то е било по ваш личен избор. Ресторант Frenzis гарантира, че тези данни няма да бъдат давани на трети страни.

Искаме да ви обърнем внимание, че при предаването на данни по интернет, като при комуникацията по имейл, може да съществуват пропуски във сигурността на тези данни. Безприкосновената сигурност на вашите данни от трети лица не може да бъде гарантирана.

Не се колебайте да се свържете се с нас при въпроси и проблеми.

Средиземноморски ресторант Frenzis представен от фирма Frenzis Mediterran, според немския закон, отговаря за съдържанието на своята страница. Въпреки, че съдържанието се проверява внимателно и актуализира, ние не можем да дадем гаранция относно пълнотата, точността и актуалността на тази информация. Фирма Frenzis Mediterran не носи отговорност за щетите, нанеси от използването на информация представена на нашата страница.